Fuji electric, Hot call 0168 34 72270

  THANH-PHAT_công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp.

Bảng giá thiết bị Fuji :

Brand Description Part Number
FUJI DENKI 2MBI100N-060
FUJI DENKI 2MBI200N-060
FUJI DENKI 2MBI300N-060
FUJI DENKI 2MBI400N-060
FUJI DENKI 2MBI100TA-060
FUJI DENKI 2MBI300U2B-060
FUJI DENKI 2MBI200U2A-060
FUJI DENKI 2MBI400U2B-060
Fujistu VF 24MU
FUJI V708CD
FUJI V708-GS
FUJI V606EM20
FUJI 7MBI50N-120 (discontinued products; Second-hand; 80%- 90% New)
Fuji EA-33AC
Completely replace: BW32AAG-3P005
(CB 3P, 5A, 1.5KA)
Fuji EA-33AC
Completely replace:BW32AAG-3P010
(CB 3P, 10A, 1.5KA)
Fuji EA-33AC
(CB 3P, 15A, 1.5KA)
Fuji EA-33AC
Completely replace: BW32AAG-3P020
(CB 3P, 20A, 1.5KA)
Fuji EA-33AC
Completely replace: BW32AAG-3P032
(CB 3P, 30A, 1.5KA)
Fuji EA-53C
Completely replace:BW50EAG-3P050
(CB 3P, 50A, 2.5KA)
Fuji EA-63C
Completely replace:BW63EAG-3P060
(CB 3P, 60A, 2.5KA)
Fuji EA-103C
Completely replace:BW100EAG-3P075
(CB 3P, 75A, 10KA)
Fuji EA-103C
Completely replace:BW100EAG-3P100
(CB 3P, 100A, 10KA)
Fuji EA-32AC
Completely replace: BW32AAG-2P010
(CB 2P, 10A, 2.5KA)
Fuji EA-32AC
Completely replace: BW32AAG-2P020
(CB 2P, 20A, 2.5KA)
Fuji SC-03
(Contactor 11A, 1NO)
Fuji SC-05
(Contactor 13A, 1NO+1NC)
Fuji SC-5-1
(Contactor 19A, 1NO+1NC)
Fuji SC-N2
(Contactor 35A, 2NO+2NC)
Fuji SC-N2S
(Contactor 50A,2NO+2NC)
Fuji TR-0N
(Role nhiệt 0.64-0.96 A)
Fuji TR-0N
(Role nhiệt 0.8-1.2 A)
Fuji TR-0N
(Role nhiệt 1.7-2.6 A)
Fuji TR-0N
(Role nhiệt 4-6 A)
Fuji TR-5-1N
(Role nhiệt 12-18 A)
Fuji TR-N2
(Role nhiệt 24-36 A)
FUJI Code: CB SA33B (stop production)
Alternative Model: BW32SAG-3P030
FUJI AH164-TL5E3 (Green)
FUJI Model: IGBT 2DI100-050
Correct type: 2DI100D-050
Fujistu Power Relay VF-24MU
FUJI CR2LS-20/UL (made in china)
FUJI CR2LS-20/UL (made in japan)
FUJI AR30FOR-11G
FUJI LT9E-T1
FUJI LT9F-E2
FUJI DR30DOL-H3G
FUJI AR30V5R-11R
FUJI AR30FOR-11R
Fuji HLY2J
Type: HH62P;Volts: 220 V
Fuji CIRCUIT BREAKER 3AMP 3POLE: SA33B (Discontinued for a long time)
Replacement code:BW32SAG-3P003B
little bit difference on size part
Fuji EA103B (75AT 3 pole) (Discontinued)
Replacement code: EA103C 75A
little bit difference on size part
FUJI FRN22G1S-4C
FUJI FRN2.2G1S-4C
FUJI FRN0.4G1S-4C
FUJI EA203B 225A 380V FUJI FRENIC5000p11 FUJI FRN0.4G11S-4CX
FUJI SC-4N (80) 100-127V 50HZ FUJI AR22V2L-11E4R FUJI FRN90G11S-2JE
FUJI SC-N5 (93) 100-127V 50HZ FUJI AR22V2L-22E4R FUJI BU37-4C
FUJI EA33AC 20A FUJI TR-ONF / 3 3P 6A-9A 4KW FUJI DB2.2-4
FUJI MS4SC-AP AC100-240V FUJI DR22F3M-M3W AC200V FUJI DB37-4C
FUJI SA33C 20A FUJI EA103C 100A FUJI DB7.5-4
FUJI SA53C 40A FUJI EA33AC 20A-230/400V FUJI OFL-3.7-4A
FUJI SA63C 60A FUJI LE4S FUJI OFL-37-4A
FUJI SC-4-0 AC220V FUJI PXW-7 FUJI OFL-7.5-4A
FUJI SC-4-1 AC220V FUJI SC-E04H5 AC110 FUJI FRN11VG7S-2
FUJI SC-N2 AC220V FUJI SC-E02H5 AC110 FUJI FRN15VG7S-4
FUJI SC-03/240V 20A FUJI SC-E2SH5 AC110 FUJI FRN11VG7S-2
FUJI TR-ON / 3 (0.95-1.45) FUJI SC-E5H5 AC110 FUJI FRN15VG7S-4
FUJI AR22F0L-11E3 FUJI SC-N1148 AC380 FUJI DCR4-220D
FUJI AR22M5R-11 FUJI SZ-A22 FUJI FRN315G11S-4CX
FUJI AR22PR-10B FUJI SZ-AS1 FUJI DB11-4
FUJI SH-4 3A3B AC110V FUJI SC-N11 (300A) FUJI DB30-4C
FUJI PXW9BEY1-8V000 FUJI AR22FOL-01G FUJI DB37-4C
FUJI DCR4-11 FUJI AR22FOL-10G FUJI DB45-4C
FUJI DCR4-18.5 FUJI AR22FOR-10E3R FUJI DB48.5-4
FUJI DCR4-22A FUJI AR22PR-120B FUJI FRN30G11S-4JE
FUJI DCR4-30B FUJI AR22V2L-02E3R FUJI FRN0.75G9S-4JE
FUJI DCR4-5.5 FUJI SC-3N/65A FUJI FRN0.75G11S-4JE
FUJI DCR4-7.5 FUJI SJ-0G DC24V 3 normally open 1 NC FUJI FRN220G11S-4CX
FUJI FRN30G11S-4CX FUJI AH164-SLR11E3 FUJI HKSG1-0.8 280KW
FUJI AR22WCR FUJI AH164-TLG11E3 FUJI BU132-4C
FUJI ST3PY 110V FUJI AH164-TLR11E3 FUJI DB110-4C
FUJI FRN18.5G11UD-4C3 FUJI 2MBI150PC-140-02 FUJI G11-FAN7.5
FUJI CR6L-100 100A FUJI 2MBI200N-120 FUJI G9-FAN7.5
FUJI CR6L-20-20A FUJI SC-E02 220V FUJI OPC-G11S-SY
FUJI CS10F-200 1000V 200A BC200KA FUJI SC-E1 220V FUJI FRN0.4G11S-4CX
FUJI PA30 600V 30A FUJI SC-E2 220V FUJI FRN5.5G11S-4JE
FUJI RB105-DE DC24V FUJI SC-E3 220V FUJI FVR1.5E9S
FUJI RC310-1M550812 FUJI SC-E4 220V FUJI FVR1.5E9S-22
FUJI FRN11G11UD-4C1 FUJI SC-E5 220V FUJI FRN280G11S-4CX
FUJI FRN15G11UD-4C1 FUJI SC-E6 220V FUJI FRN110G11S-4CX
FUJI FRN18.5G11UD-4C1 FUJI SC-E7 + SZ-AS2-C 220V FUJI FRN132G11S-4CX
FUJI FRN5.5G11UD-4C1 FUJI TK-E2 24-36A FUJI FRN160G11S-4CX
FUJI FRN7.5G11UD-4C1 FUJI TK-E3 28-40A FUJI FRN200G11S-4CX
FUJI FRN160P11S-5CX FUJI TK-E5 28-40A FUJI FRN22G11S-2 3-phase 200V
FUJI FRN90P11S-4CX FUJI TK-E5 65-95A FUJI FRN18.5G11S-2JE
FUJI SC-03 / G DC110V 1NC FUJI TK-E6 53-80A FUJI FRN280G11S-4CX
FUJI SJ-AL 1NO +1 NC FUJI TK-E6 65-95A FUJI FRN11G11S-2TJ
FUJI SZ-A11 1NC +1 NO FUJI TK-E6 80-125A FUJI FRN5.5G11S-2TJ
FUJI GTS101DC2-T2A FUJI TK-E6P FUJI FRN0.75G11-4JE
FUJI RYC101D3-VVTZ FUJI EA63C 60A FUJI FRN0.4G11S-2
FUJI SRC50/2F-AC110V FUJI SC-0 FUJI FRN2.2G11S-2
FUJI SC-03 AC100V/110V 20A FUJI SC-N1.220V FUJI FRN11G11S-4CX
FUJI SC-4-1 AC100V/110V 20A FUJI TR-5-1N / 3 12.18A FUJI FRN15G11S-4CX
FUJI SC-N1 AC100V/110V 30A FUJI TR-N2 / 3 24-36A FUJI FRN18.5G11S-4CX
FUJI SC-N3 AC100V/110V 65A FUJI EA103B 75A FUJI FRN37G11S-4CX
FUJI PXR4TARY1-FV00-R FUJI EA103B 85A FUJI FRN55G11S-4CX
FUJI SC-E5-C AC220V FUJI EA32B 15A FUJI FRN0.75G11S-4JE
FUJI SA54B 10A FUJI EA32B 18A FUJI 1P3959-C5
FUJI SA103B 3P 75A FUJI EA32B 2A FUJI FRN30G11S-4CX
FUJI SA203B 3P 125A FUJI EA32B 10A FUJI FRN280G11S-4CX
FUJI SA33C 3P 15A FUJI EA403B 400A FUJI FRN132G11S-4CX
FUJI SA33C 3P 30A FUJI SC-E02-C FUJI FRNCF-128M
FUJI SC-03 FUJI SC-E04-C FUJI FRN7.5G11S-4CX
FUJI SC-4-1 FUJI SC-E1-C FUJI FRN5.5G11S-4JE
FUJI SC-N2 FUJI SC-E2-C FUJI FUR-75EHS-2
FUJI SC-N2S FUJI SC-E2S-C FUJI FRN11G11S-2
FUJI SC-N4 FUJI SC-E5-C FUJI FRN11VG5S-2
FUJI SC-N6 FUJI SC-N12-C FUJI FRN11VG7S-2
FUJI TR-5-1N / 3 12-18A FUJI SC-E02-C (9A AC220V) FUJI FRN2.2VG5S-2
FUJI TR-5-1N / 3 16-22A FUJI SC-E04-C (18A AC220V) FUJI FRN2.2VG7S-2
FUJI TR-N2 / 3 18-26A FUJI SC-E1-C (32A AC220V) FUJI FRN30VG5S-2
FUJI TR-ON / 3 0.8-1.2A FUJI SC-E2-C (40A AC220V) FUJI FRN45VG5S-2
FUJI TR-ON / 3 2.2-3.4A FUJI SC-E2S-C (50A AC220V) FUJI FRN45VG7S-2
FUJI TR-ON / 3 2.8-1.2A FUJI SC-E5-C (105A AC220V) FUJI FRN5.5G11S-2
FUJI SC-N16 FUJI SC-N12-C (400A AC220V) FUJI FRN5.5VG5S-2
FUJI GYS101DC2-T2A FUJI AR22JR-3E (250V 6A electromagnetic use) FUJI FRN5.5VG7S-2
FUJI GYS500DC2-T2A FUJI S2C3631-5-1 / S FUJI FRN7.5VG5S-2
FUJI PXR4TAY1-1V FUJI AR30FOR-11G FUJI FRN7.5VG7S-2
FUJI EA103C 75A FUJI AR30FOR-11R FUJI FRN220VG7S-4
FUJI EA203BM 150A FUJI AR30FPR-11M FUJI FRN45VG7S-4
FUJI EA203BM 200A FUJI AR30PR-122B FUJI FRN75VG7S-4
FUJI BW163 FUJI AR30PR-211B FUJI FRN11G11S-2JE
FUJI SG338 20A FUJI AR30V2R-11R FUJI FRN2.2G11S-2JE
FUJI AH164-TL FUJI CP-32FM 5A (250V) FUJI FRN30G11S-2JE
FUJI AH164-TL5 DC24V FUJI RC310F-1M3324H 1BT (45 degrees) FUJI FRN45G11S-2JE
FUJI AR22VOR-10R FUJI SZ-Z FUJI FRN5.5G11S-2JE
FUJI PXR4-TAY1-8V000-A FUJI SZ-ZM1 FUJI FRN7.5G11S-2JE
FUJI PXR5TCA1-8V000-A FUJI TR-ON (0.64-0.56A) FUJI BU45-4C
FUJI AR22EOL-11E3 FUJI SC-N3 [65] 100A FUJI BU55-4C
FUJI AR22EOL-11E3W FUJI SH-4 / U 2A2B AC220V 10A FUJI FRN132G11S-4CX
FUJI AR22FOR-11R FUJI HH52P FL DC24V FUJI FRN0.75G11S-2CX
FUJI AR22V2R-11R FUJI MS4SY AC220V FUJI G9-FAN22 15KW
FUJI CP32FM 2A FUJI SC-8N 110v FUJI FRN5.5G 9S-4JE
FUJI DR22DOL-E3 FUJI EA103B BB3EEB-075 FUJI FRN11VG5S-2A
FUJI DR22E3L-M3 FUJI EA32 AC30AF 10AT FUJI FRN11VG7S-2ARD
FUJI SA62C 60A FUJI EA33AC 300AF 15AT FUJI FRN2.2VG5S-2A
FUJI SC-N2S 52A FUJI EA53AC 50AF 40AT FUJI FRN30VG5S-2A
FUJI SC-N3/3T 65A FUJI SC-03 FUJI FRN45VG5S-2A
FUJI AR22PR-311 FUJI SC-4-19 AC100V FUJI FRN45VG7S-2
FUJI S-5-1 FUJI SC-N2S 50 AC100V FUJI FRN5.5G11S-2TJ
FUJI SC-05 FUJI SC-N5 93 AC110V FUJI FRN5.5VG5S-2A
FUJI SC-N11 (300A220V) FUJI SE-A11 FUJI FRN5.5VG7S-2
FUJI SC-E02 220V FUJI TR-5-1 N / 3 FUJI FRN7.5VG5S-2A
FUJI SC-E04 220V FUJI TR-N6H (110-160A) FUJI FRN7.5VG7S-2ARD
FUJI SC-E05 220V FUJI TR-ON 4-6A FUJI FRNG11S-2TJ
FUJI SC-E1 220V FUJI SC-03 FUJI RRN2.2VG7S-2A
FUJI SC-E3 220V FUJI AH22-XE FUJI FRN 18.5G11S-4JE
FUJI SZ-HCE (1) FUJI FM148 FUJI FRN 22G11S-4JE
FUJI TK-E02 12-18A FUJI AR22E5L-20M4G FUJI FRN 45G11S-4JE 60HP
FUJI SC-N16 FUJI SA53C 10A FUJI FRN18.5G11S-4JE 60HP
FUJI CK1-315 FUJI SA53C 5A FUJI FRN18.5G11S-4JE
FUJI CK1-630 FUJI EA203B 3P 150A FUJI FRN22G11S-4JE
FUJI CB3-10R-2S (2M) FUJI EA203B 3P 200A FUJI FRN45G11S-4JE
FUJI AR22V2R-11R FUJI EA32 2P 10A FUJI FRN1.5G11S-4CX
FUJI TR-ONQ/2.2-3.4A FUJI EA33A 3P 10A FUJI FRN30G11S-2JE
FUJI BZ6N10C3 FUJI EA33A 3P 15A FUJI FRN11 VG7S-4
FUJI EG103C 100A 100mA FUJI EA203B/3P/150A FUJI FRN7.5 VG7S-4
FUJI SFK10-630A/3W FUJI EA203B/3P/200A FUJI FRN55VG7S-4
FUJI AH30-L2 E3 FUJI EA403B 3P 400A FUJI PG card
FUJI AR22FOL E4 (red) 30V 1W FUJI SA33C FUJI SX-bus card
FUJI AR22FOL E4 (red) 30V 1W (2 contacts) FUJI SA33C 10A FUJI FRN7.5G9S-2
FUJI DR22E3L-E3Y FUJI SH-4 220V50HZ FUJI FRN7.5G11S-2CX
FUJI MLP6075C FUJI FTU266B FUJI FRN7.5G11S-2CX
FUJI SC-5N FUJI FTT32T0-G20 FUJI FRN7.5G11S-2CX
FUJI SC-6N Brand Model FUJI FRN37VG7S-4
FUJI VKP 085A-4Z FUJI FRN55G11S-4CX FUJI MVK8207A
FUJI AR22FOL-11E3G FUJI FRN11G11S-4CX FUJI FRN110G11S-4CX
FUJI AR22FOL-11E3Y FUJI FRN37G11S-4CX FUJI FRN30G9S-4
FUJI AR22FOR-11B FUJI DCR4-37B FUJI FRN55G9S-4 112A
FUJI AR22FOR-11G FUJI BU55-4C FUJI FRN55G9S-4 60A
FUJI AR22JR-2D30A FUJI DB37-4C FUJI FRN55G7S-4
FUJI AR22MOR-11R FUJI DB55-4C FUJI FRN7.5G11S-2
FUJI AR22PR-211B FUJI FRN6025 FUJI FRN15P11S-4CX
FUJI AR22R12-311B FUJI OFL-110-4A FUJI FRN22P11S-4CX
FUJI DR22DOC-E4R FUJI FRN11G11S-4CS FUJI FRN37P11S-4CX
FUJI SC-N1 FUJI EP-4083C-C FUJI FRN45P11S-4CX
FUJI SC-N2 FUJI FRN11VG7S-4 FUJI FRN160G11S-4CX
FUJI SC-O FUJI FRN15VG7S-4 FUJI FRN220G11S-4CX
FUJI SZ-RM FUJI RFVG7-FE2011 FUJI DU55-4C
FUJI SZ-Z5 FUJI RFVG7-H10067 FUJI OFLA-37K
FUJI SC-N2S 52A AC220V FUJI RFVG7-H20067 FUJI BU055-4C
FUJI SC-N3 65A AC220V FUJI FRN280G11S-4CX FUJI FRN3.7G11S-4CX
FUJI FRE201A-1Z AC200/220V FUJI FRN3.7G11S-2JE FUJI FRN30G11S-4JE
FUJI FRE800A-1Z AC200/220V FUJI FRN280P11S-4CX FUJI FRN7.5G11S-2
FUJI FRENIC5000G9S FUJI CB111-1012-2S FUJI BU55-4C
FUJI PXW9TAB2-8V000-A FUJI FRN220G11S-4CX FUJI OFL4-37
FUJI GYS715DC1-SA FUJI FRN280VG7S-4 FUJI FRN15VG7S-4
FUJI FWM-1210MBD-S FUJI FRN55VG7S-4 FUJI FRN0.75G11S-2JE
FUJI SC-05 / V FUJI FRN75G7S-4 FUJI FRN1.5G11S-2JE
FUJI SC-05RM / V FUJI FRN200G11S-4CX FUJI FRN75G11S-4CX
FUJI SC-03 AC220 FUJI FRN110G11S-4CX FUJI FRN7.5G11S-4TD
FUJI 4 * 0.75mm FUJI FRN132G11S-4CX FUJI BU220-4C
FUJI EA403B 400A FUJI FRN160G11S-4CX FUJI FRN220G11S-4CX
FUJI SC-N5 220VAC FUJI FRN315G11S-4C FUJI BU220-4C
FUJI DR22B3-MB FUJI FRN220G11S-4CX FUJI FRN220G11S-4CX
FUJI EA53B 3P40A FUJI FRN315G11S-4CX FUJI FRN0.4G11S-2TH2
FUJI EA53B 3P50A FUJI FRN280G11S-4CX FUJI FRN7.5G11S-2TF
FUJI SC-0 voltage is also unknown FUJI FRN315G11S-4CX FUJI FRN7.5G11S-2TH2
FUJI SC-0 AC100V FUJI ACL-100HP-4 FUJI FRN90G11S-4CX
FUJI SC-4-0 AC100V 0.4KW FUJI ACL-40HP-4 FUJI VFC608AN/2.2KW
FUJI SW-0 AC100V FUJI ACL-50HP-4 FUJI VFC608AN/3.4KW
FUJI SW-0 AC200V FUJI ACR4-11 FUJI FRN5.5G9S-4JE
FUJI SW-0AC100V 0.4KW FUJI MMF-09D24TS FUJI FRN200G11S-4CX
FUJI SW-0RM AC100V 0.4KW FUJI FRN2.2G11S-2JE FUJI FRN90G11S-4CX
FUJI SW-3N AC100V FUJI OPC-G11S-SY FUJI FRN5.5G9S-4JE
FUJI SW-5-1 AC100V 1.5KW FUJI FRN75G11S-4CX FUJI FVR1.5E11S-7JE
FUJI SA203B 3P 125A FUJI FRN75P11S-4CX FUJI FRN5.5G11S-4JE
FUJI AR22PR-311 FUJI FRN0.75G11S-4CX FUJI AR22F0L-11E3W
FUJI AR22E3L-10M3G FUJI FRN0.4G11S-4CX FUJI LHC-023-1024
FUJI AR22ESL-40M3G FUJI FREN1C5000G11S FUJI FRN45G11S-4JE
FUJI AR22VAL-11E3R FUJI DB11-4 FUJI FRN110G11S-4CX
FUJI SP3PA-F 12-hour delay FUJI DB15-4 FUJI FRN45G11S-4CX
FUJI ST3PA-B 10S FUJI DB18.5-4 FUJI LHC-023-1024
FUJI AR22FOL-11E3W FUJI DB22-4 FUJI LHC-023-1024
FUJI ENC391D-20A FUJI DU3-220-4 FUJI FRN5.5G11S-2
FUJI SC-4-0 AC220V 1b FUJI FRN132G11S-4CX FUJI FRN3.7G11S-2JE
FUJI SC-N1 / T AC200V 2A2B FUJI FRN90G11S-4CX FUJI FRN5.5G11S-2JE
FUJI SC-N2S / T AC200V 2A2B FUJI E9S-TJE FUJI FRN7.5G11S-2JE
FUJI SJ-0G DC24V 1B FUJI FRN280G11S-4CX FUJI FRN200G11S-4CX
FUJI AR300GR FUJI FRN1.5G11S-2JE FUJI FRN7.5G11S-2CX
FUJI SC-N16 FUJI FRN280G11S-4CX FUJI FRN5.5G11S-4JE
FUJI TR-0NY 0.95-1.45A FUJI FRN160G11S-4CX FUJI FRN280G11S-4CX
FUJI TR-0NY 2.8-4.2A FUJI FRN5.5E1S-4C FUJI FRN11G11UD-4C1
FUJI TR-0NY 4-6A FUJI FRN200P11S-4CX FUJI FRN110G11S-4CX
FUJI TR-ON 0.64-0.96A FUJI FRN11P11S-4JE FUJI FRN200G11S-4CX
FUJI TR-ONY 1.4-2.2A FUJI FRN37G11S-4JE FUJI FRN280G11S-4CX
FUJI FRN0.4G11S-2JE FUJI FRN220G11S-4CX FUJI FRN200G11S-4CX
FUJI L10367T FUJI FRN1.5G11S-4CX FUJI FRN18.5G11UD-4C3
FUJI GYS401DC2-T2A FUJI FRN2.2G11S-5CX FUJI FRN18.5G11UD-4C4
FUJI RYC401D3-VVT2 FUJI FRN3.7G11S-6CX FUJI FRN200G11S-4CX
FUJI SC-4-0 FUJI FRN132G11S-4CX FUJI FRN200G11S-4CX
FUJI SC-5-1 FUJI FRN200G11S-4CX FUJI BU22-4C
FUJI GYS750DC2-T2A FUJI FRN400G11S-4CX FUJI FRN110G11S-4CX
FUJI RYC751C3-VVT2 FUJI FRN11G11S-4CX FUJI FRN110G11S-4CX
FUJI AK22-1M4326PB FUJI FRN3.7G11S-2JE FUJI FRN2.2G11S-2JE
FUJI AR22-1M4326PB FUJI FRN3.7G11S-2JE FUJI FRN5.5G11S-2JE
FUJI AR22FOL-11E4R FUJI FRN0.75G11S-4CX FUJI FRN2.2G11S-2JE
FUJI AR22FOR-11R FUJI FRN0.75G11S-2JE FUJI FRN5.5G11S-2JE
FUJI AR22PR-220B FUJI FRN0.75G11S-4CX FUJI FRN200G11S-4CX
FUJI AR22V2R-11R FUJI FRN7.5G11S-2JE FUJI FRN90G11S-4CX
FUJI DR22E3L-E4 FUJI FRN37G11S-4CX FUJI FRN75G11S-4CX
FUJI SA63C FUJI FRN5.5G9S-2HL FUJI FRN90G11S-4CX
FUJI SC-N12 AC220V FUJI FRN5.5G11S-2CX FUJI FRN0.4G11S-4CX
FUJI TR-N12 / 3 300-450A FUJI BU55-4C FUJI frn75g11s-2je
FUJI SA54B 10A FUJI DB55-4C FUJI FRN280G11S-4CX
FUJI SC-4-1 AC380V FUJI FRN5.5G11S-2JE FUJI AH30-V 0092 250V 6A
FUJI TR-5-1N / 3 9-13A FUJI FRN160G11S-4CX FUJI EFL-400G11-4
FUJI EA103B 100A FUJI FRN0.4G11S-2JE FUJI FRN400G11S-4CX
FUJI EA103B 75A FUJI FRN3.7G11S-4JE FUJI EFL-400G11S-4
FUJI EA33B 15A FUJI FVR1.5G11S-4CX FUJI DB200-4C
FUJI EA33B 30A FUJI FVR2.2G11S-4CX FUJI OFL-132-4A
FUJI SC5F1500AC FUJI FVR3.7G11S-4CX FUJI OFL-15-4A
FUJI SC5F600AC FUJI FRN3.7G11S-2CX FUJI OFL-160-4A
FUJI SC-12N FUJI FRN22G11S-4JE FUJI OFL-22-4A
FUJI EA603B 3P 600A FUJI FRN22GPS-4CX FUJI OFL-280-4A
FUJI TK-E02 2.2-3.4A FUJI FRN22G11S-4JE FUJI OFL-30-4A
FUJI TK-E02 2.8-4.2A FUJI FRN55G11S-4CX FUJI OFL-37-4A
FUJI TK-E02 20-25A FUJI FRN280G11S-4CX FUJI OFL-45-4A
FUJI TK-E02 24-36A FUJI FRN11G11S-4CX FUJI OFL-7.5-4A
FUJI TK-E02 48-68A FUJI FRN132G11S-4CX FUJI OFL-75-4A
FUJI TK-E02 9-13A FUJI FRN3.7G11S-2CX FUJI FRN5.5G11S-2
FUJI BZ-W35B FUJI FRN11G11S-4CX FUJI FRN3.7G11S-4JE
FUJI BZ-W40B FUJI FRN55G11S-2JE FUJI FRN11LM1S-4C
FUJI EA103C 100A FUJI FVR0.4G11S-4JE FUJI FRN15LM1S-4C
FUJI EA203B 200A FUJI FRN220G11S-4CX FUJI FRN18.5LM1S-4C
FUJI EA32 2P 30A FUJI FRN0.75G11S-2TH2 FUJI FRN2.2LM1S-4C
FUJI EA63C 60A FUJI FRN3.7G11S-4TH2 FUJI FRN5.5LM1S-4C
FUJI SC-N2 220V 35A FUJI FRN7.5G11S-2TF or 4HFP FUJI FRN7.5LM1S-4C
FUJI AR22V2L-11E4R FUJI EFL15G11-4 FUJI 4G29AN-1KZ DC12V
FUJI TK-E2-C 7-11A FUJI FRN5.5G11S-2TJB FUJI 6250MG1 AC22V
FUJI SC-E03-C FUJI G11S06025 FUJI D06A-12TS1 02 DC12V
FUJI TK-E2-C FUJI CMPR35SP120-02 FUJI SBA09A24H DC24V
FUJI PXR7TAY1-8V FUJI FRN1.5G11S-2JE FUJI FRN200G11S-4CX
FUJI SC-4-1 FUJI FRN2.2G11S-2JE FUJI BU220-4
FUJI SS82H-1Z-D2 FUJI FRN2.2G11S-4JE FUJI DB18.5-4
FUJI RC310-1M4201J FUJI FRN160G11S-4CX FUJI DCR2-110B
FUJI CS10F-750 FUJI DB2.2-4 FUJI FRN2.2G11S-2JE
FUJI CB3-10R-2S FUJI OFL-1.5-4A FUJI FRN7.5G11S-2JE
FUJI AH165-E-E3 G (LED DC24 Green) FUJI FRN7.5G11S-2 FUJI FRN3.7G11S-2JE
FUJI AH165-Z E3 R (LED DC24 red) FUJI FRN0.4G11S-4CX FUJI FRN15G11S-2JE
FUJI AH165-ZS E3 (LED DC24 yellow) FUJI FRN0.75G11S-7CX FUJI FVR022G7S-4EX
FUJI AR22V2R (2b) / AR22V2R-11R (red) FUJI FRN1.5G11S-7CX FUJI FRN18.5G7S-4
FUJI CP-31FM 1A (250V) FUJI FRN0.75G11S-2JE FUJI FRN7.5G7S-4
FUJI CP-32FM 10A (250V) FUJI FRN1.5G11S-2JE LIGHT is not self-locking button with light with self-locking button
FUJI CP-32FM 15A (250V) FUJI FRN0.4C1S-7C AH164-L □ 11E3 AH164-L5 □ 11E3
FUJI CP-32FM 1A (250V) FUJI FRN315G11S-4CX AH164-SL □ 11E3 AH164-SL5 □ 11E3
FUJI CP-32FM 2A 2P (250V) FUJI FRN15G11S-4CX AH164-TL □ 11E3 AH164-TL5 □ 11E3
FUJI CP-32FM 2A (250V) FUJI DCR4-3.7 AH164-TL □ 11M3 AH164-TL5 □ 11M3
FUJI CP-32FM 3A (250V) FUJI BU132-4C AH164-L □ 11E AH164-L5 □ 11E
FUJI SA103BA 100A (with paid contacts) 1 FUJI DB132-4C AH164-SL □ 11E AH164-SL5 □ 11E
FUJI SA203BA 200A (with paid contacts) 1 FUJI FRN132G11S-4CS AH164-TL □ 11E AH164-TL5 □ 11E
FUJI DR22DOL-E3R FUJI FRN132G11S-4CX AH164-TL □ 11M AH164-TL5 □ 11M
FUJI SC-N5 FUJI FRN2.2G11S-2JE Not self-locking button with locking button
FUJI NDO-U24 FUJI FRN132G11S-4CX AH164-E □ 11 AH164-E5 □ 11
FUJI VG22EH-5C4 FUJI FRN280G11S-4CX AH164-SF □ 11 AH164-SF5 □ 11
FUJI TK-E02 12-18A FUJI FRN0.4G11S-4CX AH164-TF □ 11 AH164-TF5 □ 11
FUJI PXW7TC2-8V000-A FUJI FRN30VG7S-4 AH164-M □ 11 AH164-M5 □ 11
FUJI SC-N11 380V 350A FUJI VFC608AN AH164-SM □ 11 AH164-SM5 □ 11
FUJI SA33C 10A FUJI FRN18.5VG7S-4 AH164-TM □ 11 AH164-TM5 □ 11
FUJI JSS20-AE1 FUJI FRN22VG7S-4 2 Select button two key buttons
FUJI TP98SB FUJI FRN30VG7S-4 AH164-P () B11 AH164-J () A11A
FUJI SC-0 AC24V FUJI FRN37VG7S-4 AH164-P () B22 AH164-J () A22A
FUJI SC-0 AC100-110V FUJI FRN45VG7S-4 AH164-SP () B11 AH164-SJ () A11A
FUJI SC-0 AC200-22V FUJI FRN75VG7S-4 AH164-SP () B22 AH164-SJ () A22A
FUJI SC-0 DC24V FUJI BU132-4C Indicator light (LED) light (incandescent lamp)
FUJI SC-0 / G DC-24V FUJI BU90-4C AH164-Z □ E3 AH164-Z □ E
FUJI SC-03 220V FUJI DB110-4C AH164-ZS □ E3 AH164-ZS □ E
FUJI TK-E02 7-11A FUJI DB75-4C AH164-ZT □ E3 AH164-ZT □ E
FUJI TR-0N 0.95-1.45A FUJI DB5.5-4C AH164-ZT □ M3 AH164-ZT □ M
FUJI FL-2 50A 75MV FUJI CB111-10R-2S (domestic) Buzzer (24V) buzzer (220V)
FUJI SC-N2S AC380V FUJI FR-Z024-S 1.5K AH164-TXBE AH164-TXBF
FUJI BM3RSB-004 FUJI FRN132G11S-4CX AH165 series
FUJI BM3RSB-010 FUJI FRN132G11S-4CX LIGHT is not self-locking button with light with self-locking button
FUJI BM3RSB-013 FUJI FRN45G11S-2JE AH165-TF □ 11 AH165-TF5 □ 11
FUJI BM3RSB-020 FUJI FRN200G11S-4CX AH165-MR11 AH165-M5R11
FUJI BM3RSB-2P5 FUJI FRN7.5G9S-4JE AH165-TL □ 11E AH165-TL5 □ 11E
FUJI BM3RSB-6P3 FUJI FRN15G11S-4JE AH165-TL □ 11E3 AH165-TL5 □ 11E3
FUJI BM3VSB-040 FUJI FRN11G11S-4JE AH165-TL □ 11M3 AH165-TL5 □ 11M3
FUJI CP32TM/10 FUJI FRN280G11S-4CX AH165-ZT □ E AH165-ZT □ E3
FUJI CP32TM/15 FUJI FRN280G11S-4CX AH165-ZT □ M AH165-ZT □ M3
FUJI CP32TM / 2 FUJI FRN132G11S-4CX AH165-VR01 AH165-V5R01
FUJI CP32TM/20 FUJI FRN132G11S-4CX AH165-P2B11 AH165-J2A11A
FUJI CP32TM / 3 FUJI OPC-G11S-SY AH165-P3B11 AH165-J3A11A
FUJI CP32TM / 5 FUJI FRN30G11S-2 AH165-2 series
FUJI CP32TM/7W FUJI G11S-30KW AH165-2FL □ 11E AH165-2SFL □ 11E
FUJI AR22EOM-10E4Y FUJI CB111-10R-1C AH165-2FL □ 11E3 AH165-2SFL □ 11E3
FUJI SR-3931-5-1 2.2KW FUJI CB111-10R-2C AH165-2FL5 □ 11E AH165-2SFL5 □ 11E
FUJI SR-3931-5-1 5.5 FUJI CB111-10R-2S AH165-2FL5 □ 11E3 AH165-2SFL5 □ 11E3
FUJI SR-3931-5-1 7.5KW FUJI FRN160G11S-4CX AH165-2EL □ 11E AH165-2SEL □ 11E
FUJI PXW9BEY1-8V000-A FUJI MMF-09D24TS AH165-2EL □ 11E3 AH165-2SEL □ 11E3
FUJI PXW9NDD1-8V000-A FUJI FRN132G11S-4CX AH165-2EL5 □ 11E AH165-2SEL5 □ 11E
FUJI TR-6N / 3 85-120A FUJI FRN315G11S-4CX AH165-2EL5 □ 11E3 AH165-2SEL5 □ 11E3
FUJI AR22FOL11E3R DC24F FUJI FRN315G11S-4XC AH165-2SCL □ 11E AH165-2SCL5 □ 11E
FUJI AR22FOM-E3G FUJI G11S-PG AH165-2SCL □ 11E3 AH165-2SCL5 □ 11E3
FUJI AR22FOR-10G FUJI FRN0.4G11S-4CX AH165-2F AH165-2SF
FUJI AR22JR-2120A FUJI FRN315G11S-4CX AH165-2F5 AH165-2SF5
FUJI AR22PY-220B FUJI FRN315G11S-4CX AH165-2E AH165-2SE
FUJI AR22VSL-11E3R DC24V FUJI FRN132G11S-4CX AH165-2E5 AH165-2SE5
FUJI DR22F3M-E3R DC24V FUJI FRN75G11S-2JE AH165-2SCE AH165-2SCE5
FUJI DR22F3M-M3W AC200V FUJI FRN160G11S-4CX AH165-2ML □ 11E AH165-2M
FUJI SZ-A11 10A (SC-05) FUJI FRN200G11S-4CX AH165-2ML □ 11E3
FUJI SZ-A22 FUJI FRN132G11S-4CX AH165-2YML □ 11E AH165-2YM
FUJI AH164-TLG22E FUJI FRN0.75G11S-2JE AH165-2YML □ 11E3
FUJI AH164-TLR22E FUJI GYS401DC2-T2A AH165-2P AH165-2H
FUJI AH164-TLY22E FUJI RYC401D3-VVT2 AH165-2YP AH165-2SH
FUJI FH-25H 35A 220V FUJI TPC-G11S AH165-2Z AH165-2SZ
FUJI AR22PR-2 250V/6A FUJI ELTA-DB5.5-4 AH165-2VL □ 11E AH165-2S2
FUJI 17Z22W red FUJI ELTA-DB7.5-4 AH165-2VL □ 11E3
FUJI 17Z22W Green FUJI FRN4G11S-4CX AH165-2YVL □ 11E AH165-2YS2
FUJI AH22 FUJI FRN2.2G11S-2JE AH165-2YVL □ 11E3
FUJI AH30 ZMG FUJI FRN3.7G11S-4 AH165-2J AH165-2PL □ 11E
FUJI AH30 ZMR FUJI FRN5.5G11S-4 AH165-2YJ AH165-2PL □ 11E3
FUJI AH30 Red FUJI FRN200G11S-4CX AH165-2ZE AH165-2SZE
FUJI AH30 Green FUJI FRN132G11S-4CX AH165-2V AH165-2YV
FUJI AH30-L G11M FUJI FRN220G11S-4CX LIGHT is not self-locking button with light with self-locking button
FUJI AH30-L PC192 FUJI FRN11G11S-4CX AH164-L □ 11E3 AH164-L5 □ 11E3
FUJI AH30-L PCB193 FUJI FRN132G11S-4CX AH164-SL □ 11E3 AH164-SL5 □ 11E3
FUJI AH30-L R12M FUJI FRN22G11S-4CX AH164-TL □ 11E3 AH164-TL5 □ 11E3
FUJI AH30-L11H 2A2B FUJI FRN5.5G11S-4CX AH164-TL □ 11M3 AH164-TL5 □ 11M3
FUJI AHX503-H AC220V/18V FUJI FRN15G9S-4CE AH164-L □ 11E AH164-L5 □ 11E
FUJI PXR5 FUJI DCR4-110B AH164-SL □ 11E AH164-SL5 □ 11E
FUJI TK-N3 34-50A FUJI DCR4-75B AH164-TL □ 11E AH164-TL5 □ 11E
FUJI PXR4-NAR FUJI DCR4-90B AH164-TL □ 11M AH164-TL5 □ 11M
FUJI TK-E02 1.2-2.5 FUJI FRN18.5G11UD-4C1 Not self-locking button with locking button
FUJI TK-E02 12-18A FUJI FRN18.5G11UD-4C3 AH164-E □ 11 AH164-E5 □ 11
FUJI TK-E3 28-40A FUJI FRN160G11S-4CX AH164-SF □ 11 AH164-SF5 □ 11
FUJI TK-E3 34-50A FUJI BUIII-220-4 AH164-TF □ 11 AH164-TF5 □ 11
FUJI GYS101DC1-SB FUJI RIMSS2 5-26VDC AH164-M □ 11 AH164-M5 □ 11
FUJI AR22PR-1 FUJI FRN400G11S-4CX AH164-SM □ 11 AH164-SM5 □ 11
FUJI AR22PR-122B FUJI FRN0.4G11S-4CX AH164-TM □ 11 AH164-TM5 □ 11
FUJI SC-N2S FUJI BU90-4C 2 Select button two key buttons
FUJI SC-N4 FUJI DB110-4C AH164-P () B11 AH164-J () A11A
FUJI SC-N3 / T 65A FUJI FRN3.7G11S-4JX AH164-P () B22 AH164-J () A22A
FUJI AR22WR-0048 FUJI FRN0.4G11S-2JE AH164-SP () B11 AH164-SJ () A11A
FUJI AR22WR-0048 FUJI FRN200G11S-4CX AH164-SP () B22 AH164-SJ () A22A
FUJI PXR9NEY5V FUJI FVR2.2E11S-4JE Indicator light (LED) light (incandescent lamp)
FUJI EA53C 50A FUJI FRN22G11S-4CX AH164-Z □ E3 AH164-Z □ E
FUJI EG53AC 50A FUJI FRN5.5G11S-2JE AH164-ZS □ E3 AH164-ZS □ E
FUJI JY12H-K FUJI FRN22G11S-2JE AH164-ZT □ E3 AH164-ZT □ E
FUJI IMBH60D-100 FUJI FRN110G11S-4CX AH164-ZT □ M3 AH164-ZT □ M
FUJI FBR621D024 FUJI FVR1.5E9S-7JE Buzzer (24V) buzzer (220V)
FUJI pe-b4d FUJI FVR7.5G11F-4CX AH164-TXBE AH164-TXBF
FUJI HH54P AC220V FUJI 0B55-4C AH165 series
FUJI SC-03 FUJI 0U3-220-4 LIGHT is not self-locking button with light with self-locking button
FUJI TK-2 18-26A FUJI FRN0.2G11S-2 AH165-TF □ 11 AH165-TF5 □ 11
FUJI TK-3 34-50A FUJI FRN0.75G11S-2 AH165-MR11 AH165-M5R11
FUJI TK-5-1N / 3 12-18A FUJI FRN22G11UD-4C3 AH165-TL □ 11E AH165-TL5 □ 11E
FUJI TK-6 85-125A FUJI FRN7.5G11S-4CX AH165-TL □ 11E3 AH165-TL5 □ 11E3
FUJI SC-03 AC220V FUJI BU37-4C AH165-TL □ 11M3 AH165-TL5 □ 11M3
FUJI SC-4-1 AC220V FUJI FRN5.5G11UD-4C1 AH165-ZT □ E AH165-ZT □ E3
FUJI SC-5-1 AC220V FUJI FRN132G11S-4CX AH165-ZT □ M AH165-ZT □ M3
FUJI EG103C 100A FUJI FRN355G11S-4CX AH165-VR01 AH165-V5R01
FUJI EG33C 10A FUJI FRN20G11S-4CX AH165-P2B11 AH165-J2A11A
FUJI SG33C 30A FUJI FRN24G11S-4CX AH165-P3B11 AH165-J3A11A
FUJI FRN11G11UD-4C1 FUJI FRN315G11S-4CX AH165-2 series
FUJI SJ-0WG/2E DC24V1b 0.48 ~ 0.72A FUJI FRN132G11S-4CX AH165-2FL □ 11E AH165-2SFL □ 11E
FUJI SZ-CD1 FUJI FRN160G11S-4CX AH165-2FL □ 11E3 AH165-2SFL □ 11E3
FUJI SZ-CD3 FUJI FRN220G11S-4CX AH165-2FL5 □ 11E AH165-2SFL5 □ 11E
FUJI HH53P-L FUJI DB2.2-4 AH165-2FL5 □ 11E3 AH165-2SFL5 □ 11E3
FUJI HH54P-FL FUJI FRN280P11S-4CX AH165-2EL □ 11E AH165-2SEL □ 11E
FUJI SP3 AC380V FUJI FRN315G11S-4CX AH165-2EL □ 11E3 AH165-2SEL □ 11E3
FUJI AH12-SE FUJI FRN15G11S-4CS AH165-2EL5 □ 11E AH165-2SEL5 □ 11E
FUJI AR22FOL-10E3Y FUJI FRN200G11S-4CX AH165-2EL5 □ 11E3 AH165-2SEL5 □ 11E3
FUJI EG-33C FUJI MMF-09D24PS AH165-2SCL □ 11E AH165-2SCL5 □ 11E
FUJI EP-14A FUJI BU37-4C AH165-2SCL □ 11E3 AH165-2SCL5 □ 11E3
FUJI PXR9TAY1-FV000 FUJI BU55-4C AH165-2F AH165-2SF
FUJI PXW9TAAN-8V000-A FUJI DB30-4C AH165-2F5 AH165-2SF5
FUJI SG1-1000 / 4 FUJI DB55-4C AH165-2E AH165-2SE
FUJI SG1-12850 / 4 FUJI FRN200G11S-4CX AH165-2E5 AH165-2SE5
FUJI SG1200 / 3 FUJI BU037-40D L800V 37KW AH165-2SCE AH165-2SCE5
FUJI SG1-200 / 4 FUJI FRN110G11S-4CX AH165-2ML □ 11E AH165-2M
FUJI SG1-400 / 3 FUJI FRN2.2G11S-4CX AH165-2ML □ 11E3
FUJI MS4SM-DL FUJI FRN55G11S-4CX AH165-2YML □ 11E AH165-2YM
FUJI PS-PB11C FUJI FRN132G11S-4CX AH165-2YML □ 11E3
FUJI SP3PA-B AC2250V FUJI FRN132G11S-4CX 132KW 380V AH165-2P AH165-2H
FUJI TK-E02-T FUJI FVR004G7S-2S AH165-2YP AH165-2SH
FUJI TK-E02-X FUJI FRN18.5G11S-2CX AH165-2Z AH165-2SZ
FUJI TK-E2-E FUJI FRN110G11S-4CX AH165-2VL □ 11E AH165-2S2
FUJI TK-E2-H FUJI FRN15VG7S-4 AH165-2VL □ 11E3
FUJI AR22F0L-01SR Red 380V FUJI BU037-4B AH165-2YVL □ 11E AH165-2YS2
FUJI AR22F0L-10S3G Green 380V FUJI DBH30-4A AH165-2YVL □ 11E3
FUJI SH-4 220V 50HZ 2a2b FUJI FRN132G11S-4CX AH165-2J AH165-2PL □ 11E
FUJI TXRXNAY1-MB00H FUJI FRN15G11S-4CX AH165-2YJ AH165-2PL □ 11E3
FUJI PXR4NAY1-MB00H FUJI BU55-4C AH165-2ZE AH165-2SZE
FUJI B3-10R-5S (5M) made FUJI FRN90G11S-4CX AH165-2V AH165-2YV

Liên Hệ :

Nguyễn Ngọc Chiến

[sales engineer]=============
[cellphone] +84 
0168 34 72270

[email] nguyen.chien@thanh-phat.com
Online contact—————————————————————————————————
YM:
 nguyen.chien_tp

tất cả vì lợi ích tốt nhất cho khách hàng !

==============================================

THANH PHAT 
Head office:
[add] M02,DMC Building, L11-L12, Ward3, Binh 
Thanh Dist, HCMC

Tel: (+08) 35170381

Fax: (+08) 35170382 
[website]  www.thanh-phat.com

Supply Good Product, Good Price

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: